Landbrug & Fødevarer om Cirkulær Politik

Landbrug & Fødevarer mener, at tiden er inde til:

  1. En national strategi. Hvis Danmark skal gøre visioner til virkelighed kræver det en strategi, som initieres af regeringen og afspejles i de politiske beslutninger.
  2. Oplysning og information. Den cirkulære bioøkonomi fordrer en bred oplysningskampagne, så forbrugerne er bevidste om det biologiske alternativ til fossile og mineralske ressourcer.
  3. Markedsvilkår. En øget satsning på bioøkonomien skal have en hjælpende hånd, men det må ikke blive en sovepude. På sigt skal de biobaserede produkter konkurrere på markedsvilkår.
  4. Forskning og udvikling. Investeringer til området skal opprioriteres inden for forskning og udvikling. Dertil kommer behovet for et tættere samarbejde på tværs af sektorer og på tværs af offentlige og private instanser.
  5. Foregangsvirksomheder. I fødevaresektoren har store spillere som Arla og Danish Crown flere gange vist viljen til at gå foran og skabe nye biobaserede produkter. Og vi har brug for flere og nye medspillere i erhvervslivet. LEGO’s lancering af et massivt forskningsprogram til udvikling af biobaserede og bæredygtige legoklodser er et godt eksempel
  6. Indkøb. Det offentlige kan gå forrest for at skabe et marked for bioøkonomi. Bl.a. ved at kræve at en del af det offentlige indkøb baseres på fossilfri produkter og materialer.
  7. Internationalisering. Vi skal markedsføre Danmark som et cirkulært bioøkonomisk foregangsland. Det gælder både landbrugspraksis, fødevareteknologiske kapaciteter såvel som restprodukter.
  8. Virkeliggørelse. Vi kommer ingen vegne med gode intentioner og skåltaler. Vi skal i arbejdstøjet. Et godt sted at starte er relanceringen af Det Nationale Bioøkonomipanel.


Øget generelt fokus på cirkulær økonomi
 

Regeringen har også haft som mål at sætte skub i den cirkulære økonomi, og har etableret et Advisory Board for cirkulær økonomi. Det har indtil videre resulteret i en række anbefalinger.