2015

Det bliver en pissegod Roskilde Festival

Året inden, i 2014, var Landbrug & Fødevarer på Roskilde Festival med en anden udstilling. Her erfarede man, at skuespilleren Jytte Abildstrøm ville give Roskilde Festivalen et muldtoilet. Det syntes Landbrug & Fødevarer sådan set var en god idé. Det løste bare ikke den udfordring, som Roskilde Festival har stået med i al den tid festivalen har eksisteret – muldtoilettet kunne nemlig kun aftage ca. 80 kg (pis og lort). Roskilde Festivalen har altid været plaget af store mængder urin, når de mange gæster har skullet af med resultatet af de godt 1 mio. liter øl, som hvert år bliver drukket på festivalen.

Landbrug & Fødevarer gik i tænkeboks. Udgangspunktet var, at man skulle løse udfordringen med de store mængder urin, og det skulle give mening i forhold til landbruget.

Landbruget har til alle tider været en af de største aktører i Danmark til at håndtere næringstoffer. Dvs. at man i realiteten ikke skulle gøre meget andet , end landbruget gør  til dagligt: I stedet for at håndtere næringsstoffer fra grise og køer, så skulle man i stedet håndtere næringsstofferne fra mennesker. Man ville altså vise, hvordan man kunne få øllens og dernæst urinens næringsstoffer over i jorden igen. Med andre ord: Vise hvordan man producerer bæredygtigt og cirkulært.

Hvad der så skulle gro i jorden, der skulle gødes med festivalgæsternes urin, gav næsten sig selv: Maltbyg, der skulle bruges til at brygge en ny omgang øl – hermed også bindeleddet til fødevaresektoren. En fuld cirkel – fra øl til urin til jord til maltbyg til øl igen. Navnet var født: Beercycling.

Beercycling Folkemødet 2016

Landbrug & Fødevarer producerer en øl. Pisner. Men hvorfor producerer Landbrug & Fødevarer lige pludselig en øl, når de normalt producerer viden, politik og kommunikation?

Landbrug & Fødevarer var i 2015 taget ud på en rejse, hvor produktion af en øl var det naturlig resultat af det indsamlede urin. Cirklen skulle sluttes.

Imellem at indsamle pis på Roskilde Festival og producere en øl, ligger der mange muligheder ift. kommunikation af budskaber for Landbrug & Fødevarer. Det er i det mulighedsrum, at Beercycling har sin berettigelse: At producere politik og kommunikere om landbrugs- og fødevaresektorens omdømme. Det skaber samfundsforståelse for sektoren.

TV2 helikopter over Beercycling marken

Beercycling er et event, som har til formål, at fortælle historien om landbrugs- og fødevaresektoren som en innovativ og ansvarlig aktør i Danmark. Især i relation til cirkulær økonomi og bæredygtighed. Det viste sig også, at Beercycling appellerede til mange mennesker; både i og uden for Danmark. Mennesker som Landbrug & Fødevarer ikke nødvendigvis normalt kommunikerer med. En del af den store opmærksomhed har været fra mere end 100 udenlandske medier, samt nominering til European Excellence Awards i 2015 og at Landbrug & Fødevarers kampagne vandt en Advertising Effectiveness Award i 2016.

Beercycling-projektet har derfor vist sig at være en mulighed ud over det sædvanlige for landbrugs- og fødevaresektoren rent kommunikativt. Landbrug & Fødevarers politik og kommunikation kan skabes og stå på skulderene af Pisner og Beercycling-projektet. Det skyldes bl.a. den store opmærksomhed fra befolkningen, medier i både ind- og udland, samt det store politiske fokus på cirkulær økonomi, som eksempelvis regeringen har i øjeblikket via oprettelsen af Advisory Board for Cirkulær Økønomi og deres anbefalinger.

På baggrund af Beercycling-projektet på Roskilde Festivalen i 2015 indgik Landbrug & Fødevarer et samarbejde med en landmand fra Køge. Det var landmand og bestyrelsesformand for Gefion, Torben Hansen. Torben Hansen opbevarede den indsamlede urin fra Roskilde Festivalen i en gylletank fra juli 2015 til april 2016. I slut april blev urinen nedfældet på 2 hektar (ca. 4 fodboldbaner) af Torben Hansens marker.


2016

Nedfældning og gødning med urin fra Roskilde Festival 2015 - bliver til Pisner i 2017

I april 2016 var urinen blevet godkendt af embedslægen til anvendelse som gødning. Herefter kunne urinen anvendes som gødning på ikke-fortærbare afgrøder.
Urinen blev suget op i en Samsom gyllevogn med nedfælder. Landmanden Torben Hansen vurderede at mængden, ca. 50.000 liter, af gødning/urin ville række til ca. 2 hektar jord (ca. 4 fodboldbaner). 2 hektar ville resultere i ca. 11-12 tons maltbyg hvis alt gik vel. Umiddelbart efter nedfældning blev der sået med maltbyg-sorten Quench.

Høst af bygmalt i 2016, der skal blive til Pisner i 2017. Mejetærsker.

August blev måneden hvor der skulle høstes. Høsten blev på en af de varmeste dage i slut-august. De 2 hektar blev høstet på godt 2 timer og umiddelbart efter kørt til opbevaring i en kornsilo – det blev til ca. 12 tons. Den første prøve der blev taget viste et proteinindhold på 11,3 %, vandprocent på 13,6 % og KG/hl: 61 (prøve foretaget af Nielsen & Smith A/S).

Når man skal lave en øl, så kan man ikke anvende maltbyggen som den kommer direkte fra høsten. Den skal maltes først. Men før den kunne maltes, så blev maltbyggen renset for urenheder (andre kornsorter eller frø, sten osv.), så man stod tilbage med den rene maltbyg. Efter rensningen skulle byggen maltes.

Formålet med maltningen er, at gennem en spiring, at få bygkernerne til at producere en masse naturlige enzymer, som skal bruges til at omdanne stivelsen til sukker under brygningen. Rent praktisk gør man det, at man væder byggen, og så starter en spiringsproces i kernerne, som man så afbryder efter en 4-5 dage ved at tørre kornet. Maltningen gør byggen mere lagerstabil. Den giver også mere smag til øllet.

Dermed er maltningsprocessen færdig, og man har fået produceret den færdige malt.

Det resulterede i 8 tons malt, som kan blive til godt 75.000 flasker dejligt Pisner-øl.

På bryggeriet knuses malten og enzymerne fortætter deres nedbrydning af byggens stivelse til forgærbart sukker som gæren på bryggeriet kan omsætte til alkohol og kulsyre!

2017

Nørrebro Bryghus laver bæredygtig øl - Pisner - i samarbejde med Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer modtog i februar 2017 8 tons malt til brygning af en øl. Men hvem skulle brygge Landbrug & Fødevarers øl? Landbrug & Fødevarer henvendte sig til Nørrebro Bryghus og adm. dir. Henrik Vang. Nørrebro Bryghus havde allerede under Roskilde Festivalen i 2015 været positivt indstillet overfor Beercycling-projektet, hvorfor det var naturligt at kontakte dem. Samtidig er Nørrebro Bryghus kendt for, at alle deres øl er økologiske. Derfor ville Beercycling-øllen passe godt ind, da den ville blive en bæredygtig øl, der kunne sætte lys på bæredygtighed og samspillet med økologi. Nørrebro Bryghus har igennem tiden også produceret mange spændende og eksperimenterende øl kombineret med partnerskaber af forskellig art – Nørrebro Bryghus profil passede derfor godt ind i landbrugs- og fødevaresektorens tanker om innovation og nytænkning.

Adm. dir. Henrik Vang og Nørrebro Bryghus viste stor interesse og engagement for projektet og så store muligheder i Beercycling-projektet: ”Vi er et mikrobryggeri, som er kendt for at lave eksperimenterende øl. Den bæredygtige øl er et spændende og cool projekt, som vi gerne vil bakke op om, og jeg tør godt at love, at det bliver en rigtig god øl, som vi glæder os til at præsentere,” sagde Henrik Vang.

Hvor kan øllen købes?

Brygning af Pisner-øllen skulle foretages af Nørrebro Bryghus med Brygmester Jacob Hørslev Hansen ved roret. Før man gik i gang med den egentlig brygning, skulle man lægge sig fast på, hvad en Pisner skulle smage af. Her var målet, at den skulle passe ind i Roskilde Festival-kulturen: Pisner skulle altså være sommeragtig og have en typisk pilsner smag, eller sagt med brygmesterens egne ord: ”en lys ufiltrret lager på 5.0 % alkohol brygget med økologisk humle og pilsnermalt. Den skal have en behagelig bitterhed og milde maltaromaer med et krydret humleindslag.”

Brygningen blev sat i gang i slutningen marts 2017. Den skete på Nørrebro Bryghus’ bryggeri i Baldersbrønde i Hedehusene.

Tapningen var en stor dag for Nørrebro Bryghus, Landbrug & Fødevarer og hele Beercycling-projektet. Den var det endelige resultat af det indsamlede pis fra Roskilde Festivalen 2015. Et meget håndgribeligt bevis på, at recirkulering kan lade sig gøre og at den danske befolkning og resten af verden også finder det interessant og vigtigt. Et bevis på at landbrugs- og fødevaresektoren kan komme med innovative og interessante løsninger, som kommer hele samfundet til gode og ikke kun sektoren.

Der blev tappet ca. 50.000 flasker, hvoraf de 25.000 flasker bliver udbudt i handlen fra den 21. juni 2017. Der er tale om et relativt lille parti øl, så vil man have et par flasker til ølklubben, så skal man efter al sandsynlighed ud af starthullerne.

Her kan jeg købe øllen

Axelborg bliver omdrejningspunktet for at det danske folk kan få Pisner-øllen tilbage. Den 27. juni 2017 kl. 16.00-18.00 giver Landbrug & Fødevarer resultatet af Beercycling tilbage til folket. Beercycling-projektet handler om det urin, som Landbrug & Fødevarer indsamlede på Roskilde Festivalen i 2015, som bagefter blev brugt som gødning på 2 hektar bygmark og som landmand Torben Hansen dyrkede og her i 2017 har det resulteret i øllen Pisner.

Øllen Pisner er brygget af Nørrebro Bryghus. Derfor giver vi den tilbage foran landbrugs- og fødevaresektorens hus Axelborg i København (Vesterbrogade 4A foran gl. Axelborg).

Landbrug & Fødevarer vil gerne inviterer Danmark og især de mange festival-gængerne til at komme forbi Axelborg til to timers Pisner event fra kl. 16.00-18.00.

Anledningen er den helt store transportdag til Roskilde Festivalen. Så er du på vej til Roskilde Festival, så kigger forbi og modtag din Pisner! Pisner bliver givet gratis tilbage til folket i kun det tidsrum. Herefter bliver det kun muligt at købe den i udvalgte dagligvarebutikker og på udvalgte caféer. Der bliver kun sat 25.000 flasker til salg, hvorfor der er tale om et samleobjekt.