FAQ

Her kan du finde svar på alt fra hvad Beercycling-projektet er, spørgsmål om urin indsamlet på Roskilde Festival til hvad recirkulering er.


Tilladelsen til udbringning af urin er også sendt til DN og Dansk Ornitologisk Forening.
Embedslægen har sammen med Køge Kommune givet tilladelse til, at der udbringes human urin på landbrugsjord (hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 19).
Nej, urinen er blevet brugt som gødning af marken før såning.
Beercycling har fået meget positiv opmærksomhed lige fra starten. Det har vist sig, at være en platform hvor Landbrug & Fødevarer kunne tale med en gruppe mennesker, som vi normalt ikke taler med. L&F har kunnet fortælle om mange af de re-cirkulære tiltag man allerede anvender i landbruget i Danmark, og vist fødevareklyngen, som en ansvarlig bidragsyder til det danske samfund.
Nej. Ikke mere end almindelig husdyrgødning og slam fra rensningsanlæg.
Nej, det har ikke været muligt at lave Pisner til en økologisk øl med urin fra Roskilde, da human urin og spildevandsslam ikke er på positivlisten over tilladte gødningsstoffer i økologien. I økologisk produktion, er recirkulering helt afgørende, for her må man ikke anvende traditionel kunstgødning, hvor bl.a. fosfor og kalium er gravet op fra miner. Men ikke alt der recirkuleres må bruges på de økologiske marker. Pisner kunne ikke blive en økologisk øl i denne omgang, fordi det endnu ikke er tilladt, at bruge human urin på økologiske arealer. Inden for en overskuelig fremtid, kan det dog være, at vi kan se en økologisk version af Pisner på markedet, for human urin er et gødningsmiddel, der passer godt til økologernes fokus på recirkulering.

Kredsløbstankegangen er central for det bæredygtige jordbrug – altså at næringsstofferne føres tilbage til, hvor de kom fra – og det er planteproduktionen på markerne.

Nej, Gødskningen er sket før såning, og gødningen/urinen er nedfældet.
Urinen er blevet testet for reststoffer (FoodCulture)
De 2 hektar har ikke ligget i nærheden af nogen offentlige arealer. Altså ingen offentlig tilgang.
Bæredygtighed handler bl.a. om at producere med et lavt forbrug af ressourcer og uden at skade miljøet. Vi siger øllen er bæredygtig fordi vi har brugt urin som gødning. I urin er der kvælstof, som er et vigtigt plantenæringsstof. Hvis urinen var endt på rensningsanlægget ville kvælstoffet være tabt. Nu er der brugt på marken som gødning til det korn, som malten til øllet er lavet af.


Det betyder, at man anvender en ressource, urin, som har en given værdi, til at gøde marker, som kan give afkast af en given kvalitet, som der så kan brygges en øl ud af. Dvs. værdien af urinen bliver transformeret til værdien af alkohollen (øllen) hvorved så få næringsstoffer så muligt går tabt.
I en cirkulær økonomi recirkuleres materialer og produkter med det mindst mulige værditab.

Formålet med maltningen er at gennem en spiring at få bygkernerne til at producere en masse naturlige enzymer, som skal bruges til at omdanne stivelsen til sukker under brygningen. Rent praktisk gør man det, at man væder byggen, så starter en spiringsproces i kernerne, som man så afbryder efter en 4-5 dage ved at tørre kornet.

Dermed er maltningsprocessen færdig, og man har fået produceret den færdige malt.

Der er i alt 8 tons malt, som kan blive til godt 75.000 flasker dejligt Pisner-øl.

Nedfældning er når urinen/gyllen indarbejdes i jorden samtidig med udbringningen, så der ikke ligger noget gødning på jordoverfladen - man kan også sige at urinen pløjes ned i jorden. Det mindsker kvælstoftabet og evt. lugtgener.
Proteinindhold: 11,3 %, Vandprocent: 13,6 %, KG/hl: 61

Landbrug & Fødevarer har indgået et samarbejde med Nørrebro Bryghus om at brygge og distribuere øllen.

Roskilde Festivalen håndterede transport af urinen til stationær gylletank hos landmand Torben Hansen.
Såning er sket med maltbyg-sorten Quench. Det har været den mest anvendte byg-sort i Europa de sidste 7-8 år. Det er en pan-europæiske sort, dvs. den er accepteret i hele EU samt til eksport til tredjelande. Den har været kendt for en høj kvalitet ift. maltning - den har givet højt udbytte ift. at kunne producere alkohol, og dermed højere antal produceret øl (Kilde: Sejet Planteforædling, dir. Birger Eriksen)
Human urin hører ligesom spildevandsslam under reglerne for anvendelse af affald på landbrugsjord.
De 50.000 liter urin er blevet nedfældet.


Nej. Man kan ikke blive syg af Beercycling-øllen. Urinen har været opbevaret i en gylletank, der er blevet udsat for henholdsvis høje og lave temperaturer. Det er en meget stor biologisk omsætning som eventuelle vira eller bakterier bliver udsat for. I øvrigt vil UV-stråling også gøre det af med eventuelle vira og bakterier. Dertil kommer, at for at eventuelle vira og bakterier skal kunne transporteres over i planten, så skal det passe til plantens transportsystem. Oveni kommer, at jordens mikroorganismer nedbryder urinen, når den bliver nedfældet. Og først derefter skal planten optage det igennem rødderne. Herpå skal det finde vej hele vejen til plantens kerne. Så skal planten gro på marken over de næste fire-fem måneder; igen store temperaturudsving og UV stråling. Nu skal kornet så høstes, og opbevares igennem nogle måneder i en kornsilo, hvor temperaturudsving igen påvirker. Så skal kornet renses og maltes. Nå malten så bliver sat over til brygning, så vil bryggen blive varmebehandlet. Så nej, man bliver ikke syg. Sidst men ikke mindst, så er urinen godkendt af embedslægen til brug som gødning.
Når miljøbeskyttelseslovens krav overholdes, må alle bruge slam på markerne.
Slam bruges på markerne fordi slam indeholder vigtige næringsstoffer til planterne – i sær fosfor. Miljøbeskyttelsesloven stiller strenge krav til slammet - det skal bl.a. analyseres for tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
Beercycling har skabt opmærksomhed om cirkulær økonomi, og derigennem løftet emnet fra kun at være fagspecifikt til også at være kendt i den danske befolkning. Det betyder at der er skabt et rum for skabelse af politik.

Pisner kan købes følgende steder (opdateres løbende)

Dagligevarebutikker

 • Irma (82 butikker)
 • Coop Mad (Online = Landsdækkende*)
 • SuperBrugsen, Trekroner, Roskilde

 • SuperBrugsen, Fensmark, Sydsjælland

 • SuperBrugsen, Matthæusgade, København V
 • Nemlig.com (Online = Landsdækkende*)
 • Beerbuddy.dk (Online = Landsdækkende
 • MENY, Nærumvænge Torv, Nærum
 • MENY, Rotunden, Hellerup
 • MENY, Borups Allé, Fredriksberg
 • MENY, Østerfælled Torv, København Ø
 • MENY, Bryggervangen, København Ø
 • MENY, Vermlandsgade, København S
 • MENY, Blåkilde Centret, Taastrup
 • MENY, Himmelev, Roskilde
 • MENY, Skomagergade, Roskilde
 • MENY, Svogerslev, Roskilde
 • MENY, Gymnasievej, Køge
 • Sjøbeck øl- og vandhandler

 • Stubbekøbing Vinhandel

 * = Læs nærmere på kundens site om eventuelle områder der ikke leveres til.

 

Caféer & Restauranter 

 • Langelinie Pavillionen, Langelinie 10
 • Papirøen
 • Tribeca
 • Restaurant Bakkehuset, Rahbeks Alle 23
 • The Globe, Nørregade 43-45
 • Studenterhuset, Købmagergade 52
 • Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3
 • Letz Sushi
 • Restaurant Rhodos
 • Bollinis
 • Restaurant 108
 • Tjili pop
 • Skænk, roskilde
 • Kolle Kolle konference center, Værløse

 • Koldkærgård konference center, Århus 

Udlandet

 • BrouwUnie, Breda, Holland
 • Stockwine, Stockholm, Sverige
 • Osterlandsbryggarna, Sverige

Øllen bliver givet væk i en begrænset periode – 27. juni foran Gl. Axelborg kl. 16.00-18.00.

Øllen kan købes på udvalgte steder efterfølgende. Øllen bliver en limited edition, da Beercycling-øllen "Pisner" kun produceres denne ene gang og ud fra en begrænset mængde malt.

Landbrug & Fødevarer samlede urin ind på Roskilde Festivalen 2015 på syv forskellige placeringer på festivalområdet.
Urinen har været opbevaret i over 6 mdr. uden til tilførsel af frisk urin.
De ca. 50.000 liter urin kunne dække godt 2 hektar (20.000m2 - 4 fodboldbaner).
Ca. 50.-60.000 flasker god bæredygtig øl.


Det har givet 8 tons malt til brygning af øl. Maltet af Viking Malt.
De 2 hektar har givet ca. 12 tons maltbyg.

Pisner kan købes og smages fra den 21. juni 2017 i udvalgte butikker.

Nej, urinen indeholder ikke fækalier eller andre faste stoffer.
Nej. Man kan ikke blive syg af Beercycling-øllen. Urinen har været opbevaret i en gylletank, der er blevet udsat for henholdsvis høje og lave temperaturer. Det er en meget stor biologisk omsætning som eventuelle vira eller bakterier bliver udsat for. I øvrigt vil UV-stråling også gøre det af med eventuelle vira og bakterier. Dertil kommer, at for at eventuelle vira og bakterier skal kunne transporteres over i planten, så skal det passe til plantens transportsystem. Oveni kommer, at jordens mikroorganismer nedbryder urinen, når den bliver nedfældet. Og først derefter skal planten optage det igennem rødderne. Herpå skal det finde vej hele vejen til plantens kerne. Så skal planten gro på marken over de næste fire-fem måneder; igen store temperaturudsving og UV stråling. Nu skal kornet så høstes, og opbevares igennem nogle måneder i en kornsilo, hvor temperaturudsving igen påvirker. Så skal kornet renses og maltes. Nå malten så bliver sat over til brygning, så vil bryggen blive varmebehandlet. Så nej, man bliver ikke syg. Sidst men ikke mindst, så er urinen godkendt af embedslægen til brug som gødning.
Nej, Landbrug & Fødevarer har siden 2015 ikke deltaget på Roskilde Festivalen.

Ja, den kan købes på Nørrebro Bryghus fra den 21. juni 2017.

Urinen anvendes på ikke-fortærbare afgrøder.
Det er faktisk noget landbruget har gjort i mange år. Man modtager og har i mange år modtaget slam fra rensningsanlæg som gødning til markerne.
De 50.000 liter urin har stået i karantæne i over 6 mdr. i en gylletank uden tilføjelse af frisk urin.